Trước khi chính thức trở thành Giám đốc chuyên môn của Pensilia, bác sĩ Nguyễn Phương Thảo đã có nhiều năm kinh nghiệm làm bác sĩ chuyên môn và tư vấn cho các Bệnh viện thẩm…

Visit our website

WordPress Lightbox