Smartlipo Triplex

Hệ thống laser tái tạo đường nét cơ thể

Hệ thống laser thẩm mỹ SmartLipo Triplex là một hệ thống tái tạo đường nét cơ thể bằng laser xâm lấn tối thiểu với 3 bước song độc đáo

Tổng quan

Định nghĩa lại Laser phân giải mỡ

Smartlipo Triplex là hệ thống laser phân giải mỡ tiêu chuẩn cảu ngành thẩm mỹ cung cấp 3 bước sóng điển hình trong tiến trình phân giải mỡ : 1064nm, 1320 nm và 1440 nm Có bước sóng này có thể sử dụng riêng biệt hoặc kết hợp với nhau trong cùng môt 5tie61n trình điều trị nhờ vào công nghệ độc quyền SmartLipo’s MultiPlex  và các thiết bị độc đáo SmartSense – ThermaGuide – ThermaView  mang đến kết quả tối ưu cho khách hàng .

Bằng cách tùy biến các bước sóng tuỳ theo từng tiến trình điều trị và tuỳ theo từng khách hàng , hệ thống SmartLipo Triplex mang đến :

 • Sự co rút mô thông qua việc quang đông các mô mềm
 • Hệ thống phát năng lượng có kiểm soát và đáng tin cậy
 • Rút ngắn thời gian điều trị và nghỉ dưỡng so với hút mỡ truyền thống.
 • Ít chảy máu và bầm tím hơn so với hút mỡ truyền thống .
 • Định hình lại đường nét cơ thể tốt hơn

1064 nm, 1320 nm và 1440 nm

smartlipo-triplex-wavelength

SmartLipo Triplex – Mang lại hiệu quả tối ưu

Việc bổ sung các bước sóng 1440 nm là một sự tiến hóa trong công nghệ Smartlipo, mang đến sự hấp thu hơn 40lần trong mô mỡ Bước sóng 1440nm mang lại hiệu quả vượt trội hơn so với cácl bước sóng diode laser khác cho phép điều trị nhiều dạng khách hàng hơn và điều trị nhiều vùng hơn. Smartlipo Triplex đáp ứng nhu cầu thị trường đối với tiến trình điều trị xâm lấn tối thiểu với hệ thống thẩm mỹ duy nhất.

Công nghệ SmartLipo Triplex và MPX có những bước sóng độc đáo để mang lại kết quả có thể biết trước được cho các khách hàng, để cung cấp kết quả bệnh nhân có thể dự đoán và tái sản xuất:

 • Bước sóng 1064 nm và 1440 nm để dễ dàng phá vỡ các mô mỡ với7 thời gian nghỉ dưỡng ít nhất
 • Bước sóng 1064 nm và 1320 nm làm quang đông với các lớp dưới da.

smartlipo-triplex-clinicaloutcomes

Ứng dụng điều trị của SmartLipo Triplex

Smartlipo Triplex cung cấp kết quả điều trị chính xác và linh hoạt với các bước sóng lý tưởng đối với các mô mỡ , co rút mô, các vùng mô sợi và những trường hợp hút mỡ lần thứ hai. Công nghệ độc quyền cảu SmartLipo mang đến một tiến trình hút mỡ mới cho phòng khám của Bạn

Năng lượng được phôi phối an toàn

Hệ thống phát năng lượng thông qua công nghệ SmartSense ™ -ThermaGuide ™ -ThermaView ™  giúp bạn có dể dàng điều trị các điểm lâm sàng, theo dõi những phản ứng của mô ngay tức thì giúp giảm thiểu tác dụng phụ vớicảm biến  nhiệt độ và chuyển động được tích hợp .

1,2 Sử dụng cho các vết rạch phẫu thuật, cắt bỏ, sự bay hơi, cắt bỏ, và đông máu của mô mềm.

Thông số kỹ thuật

smartlipotriplex

smartlipotpx_warninglabel cynergy-mpx-1

Hình ảnh Trước và Sau

 • Before-Image set 1
  After-Image set 1
  BeforeImage set 1After
 • Before-Image set 2
  After-Image set 2
  BeforeImage set 2After
 • Before-Image set 3
  After-Image set 3
  BeforeImage set 3After
 • Before-Image set 4
  After-Image set 4
  BeforeImage set 4After
 • Before-Image set 5
  After-Image set 5
  BeforeImage set 5After
 • Before-Image set 6
  After-Image set 6
  BeforeImage set 6After
 • Before-Image set 7
  After-Image set 7
  BeforeImage set 7After

Nghiên cứu lâm sàn

The performance of the Smartlipo product portfolio is driven by more than nine years of clinical study and evidence-based scientific data.

 1. Anderson RR et al. “Selective Photothermolysis of Lipid Rich Tissues: A Free Electron Laser Study.” Laser in Surgery and Medicine. 38:913–919 (2006).
 2. pfelberg DB et al. “Progress Report on Multicenter Study of Laser Assisted Liposuction.” Aesth Plast Surg. 18:259–264, 1994.
 3. Badin AZED, Gondek LBE, Garcia MJ, do Valle LC, Flizikowski FBZ, de Noronha L. “Analysis of laser lipolysis effects on human tissue samples obtained from liposuction.” Aesth Plast Surg. 2005;29:281–286.
 4. Badin AZED, Morales LM, Gondek L, Chiaratti MG, Canta L. “Laser Lipolysis: Flaccidity Under Control.” Aesth Plast Surg. 2002; 26:335–339.
 5. Caplin DA, Perlyn, CA. “Rejuvenation of the Aging Neck: Current Principles,Techniques, and Newer Modifications.” Facial Plast Surg Clin N Am 17 (2009) 589–601.
 6. Collawn SS “Skin Tightening with Fractional Lasers, Radiofrequency and Smartlipo.” Annals of Plastic Surgery. Volume 64 Number 5 May 2010.
 7. DiBernardo BE, Reyes J, Chen B. “Evaluation of tissue thermal effects from 1064/1320nm laser assisted lipolysis and its clinical implications.” Journal of Cosmetic and Laser Therapy. 2009; 11:62–69
 8. DiBernardo BE, Reyes J. ”Evaluation of Skin Tightening After Laser Assisted Liposuction.” Aesthetic Surgery Journal. October 2009; 29:5: 400–407.
 9. Goldman A. “Submental Nd:YAG laser-assisted liposuction.” Laser Surg Med. 2006;38:181-184.
 10. Goldman A, Gotkin RH, Sarnoff DS, Prati C, Rossato F. “Cellulite: A New Treatment Approach Combining Subdermal Nd:YAG Laser Lipolysis and Autologus Fat Transplantation.” Aesthetic Surgery Journal. 2008 Vol.28 Number 6: 656–662.
 11. Goldman A, Gotkin RH, “Laser-Assisted Liposuction.” Clinical Plastic Surgery. 36(2009) 241–253.
 12. Goldman A, Schavelzon DE, Blugerman GS. Laserlipolysis: liposuction using Nd-YAG laser. Rev Soc Cir Plást. Jan/abr 2002;17(1):17–26.
 13. Goldman A, Wollina U. Subdermal Nd-YAG laser for axillary hyperhidrosis. Dermatol Surg. 2008;34:1–7.
 14. Goldman A, Wollina U “Lipoma treatment with Subdermal Nd:YAG laser treatment.” International Journal of Dermatology. 2009: 48, 1228–1232.
 15. Ichikawa K, Miyasaka M, Tanaka R, Tanino R, Mizukami K, Wakaki M. Histologic evaluation of the pulsed Nd:YAG laser for laser lypolysis. Laser Surg Med. 2005;36:43-46.
 16. Ichikawa K, Tanino R, Wakaki M. Histologic and photonic evaluation of a pulsed Nd:YAG laser for ablation of subcutaneous adipose tissue. Tokai J Exp Clin Med. 2006;31(4):136–140.
 17. Katz B, McBean J. The new laser liposuction for men. Dermatol Ther. 2007;20:448–451.
 18. Katz B, McBean J. “Laser-assisted lipolysis: A report on complications.” Journal of Cosmetic and Laser Therapy. 2008;10:231–233.
 19. Katz B, McBean J. “A pilot study of the efficacy of a 1064nm and 1320nm sequentially firing Nd:YAG Laser Device for Lipolysis and skin tightening.” Lasers in Surgery and Medicine. 41:779–784 December 2009.
 20. Khoury JG, Saluja R, Keel D, Detwiler S, Goldman MP. Histologic evaluation of interstitial lipolysis comparing a 1064, 1320 and 2100 nm laser in an ex vivo model. Laser Surg Med. 2008;40:402–406.
 21. Kim KH, Geronemus RG. Laser lipolysis using a novel 1,064 nm Nd:YAG laser. American Society for Dermatologic Surgery, Inc. Blackwell Publishing, 2006.
 22. Leibaschoff G et al. “A double-blind, prospective, clinical, surgical, histopathological and ultrasound study comparing the effectiveness and safety of liposuction performed using laser lipolysis (Smartlipo) and Internal Ultrasound (Vaser) method, and assessing the evolution in patients.”
 23. Mordon S, Eymard-Maurin AF, Wassmer B, Ringot J. Histologic evaluation of laser lipolysis: pulsed 1064-nm Nd:YAG laser versus CW 980-nm diode laser. Aesth Surg J. May/June 2007;27(3):263–268.
 24. Prado A, Andrades P, Danilla S, Leniz P, Castillo P, Gaete F. A prospective, randomized, doubleblind, controlled clinical trial comparing laser-assisted lipoplasty with suction-assisted lipoplasty. Plast Reconstr Surg. Sep 15 2006;118(4):1032–1045.
 25. Resko AE, Magro CM, Diktaban T, Sadick NS “Histological Comparison of 1064nm Nd:YAG and 1320nm Nd:YAG Laser Lipolysis Using an ex vivo Model.” Journal of Drugs and Dermatology. Vol.8 Issue 4, April 2009.
 26. Saluja R. “Dual Wavelength Laser lipolysis treatment of Lipomas: A Case Report.” Journal of Drugs in Dermatology. April 2010 Volume 9 Issue 4 pg.387.
 27. Woodhall KE, Saluja R, Khoury J, Goldman M. “A comparison of three separate clinical studies evaluating the safety and efficacy of laser assisted lipolysis using 1064nm, 1320nm and a combined 1064/1320nm multiplex device.” Lasers in Surgery and Medicine. 41:774–778. December 2009.

Vui lòng để lại thông tin theo form bên dưới, để chúng tôi có thể hỗ trợ bạn một cách tốt nhất.

Accessories (3)

Smartlipo và Cellulaze với công nghệ SmartSense

Hệ thống LaserBodySculptingtm SmartLipo mang lại kết quả điều trị chính xác hơn là nhờ vào công nghệ SmartSense – hệ thống tay cầm điều trị thông minh… Xem thêm

ThermaGuide

Được thiết kế để sử dụng với các hê thống laser SmartLipo , Cannulla cảm biến nhiệt ThermaGuide thể hiện nhiệt độ dưới da trong suốt quá trình phân giải mỡ bằng laser, tái tạo đường nét cơ thể và điều trị những vùng nhỏ. Xem thêm

ThermaView

ThermaView của Cynosure cung cấp một bản đồ nhiệt của khu vực điều trị , chia sẻ thông tin thời gian thực về nhiệt độ da và loại bỏ sự cần thiết cho máy ảnh nhiệt cầm tay.… Xem thêm

SculpSure

Khoa học của ánh sang đã trở thành nghệ thuật điêu khắc.

SculpSure là giải pháp điều trị laser đầu tiên được FDA Hoa kỳ chứng nhận trong điều trị ly giải mỡ không xâm lấn ở vùng bụng và hông. Sử dụng công nghệ laser với năng lượng ánh sáng được kiểm soát, giải pháp hoàn hảo cho các bệnh nhân đang muốn loại bỏ các vùng mỡ cứng đầu một cách nhanh chóng và hiệu quả.

 • Đầu điều trị phẳng, không có tác dụng hút được thiết kế với mục đích mang lại hiệu quả điều trị kiên định.
 • Hệ thống với các tay cầm điều trị đơn giản và hiệu suất cao.
 • Điều trị nhiều vùng cùng một lúc với 4 tay cầm không cần giữ bằng tay trong suốt quá trình điều trị.
 • Điều trị nhiều vùng chỉ mất 25 phút

Tổng quan

Công nghệ mới sử dụng năng lượng
ánh sáng trong tái tạo đường nét thon gọn của cơ thể

Bước song 1060nm tác động trực tiếp đến mô mỡ đồng thời  hấp thụ tối thiểu các lớp biểu bì cho phép điều trị hiệu quả  các vùng mỡ không mong muốn trong vòng 25 phút . Qua thời gian cơ chế  đào thải tự nhiên của cơ thể giúp loại bỏ các tế bào mỡ bị phá vỡ trong vòng 6 tuần và kết quả tối ưu thấy được trong vòng 12 tuần.

Giảm mỡ bằng công nghệ Hyperthermic có kiểm soát :

 • Gây ra các thương tổn ở tế bào mỡ bằng cách nâng nhiệt độ ở các tế bào mỡ lên khoảng từ 42 đến 47 độ C.
 • Không gây thương tổn đến các vùng mô xung quanh
.
 • Hệ thống làm mát Contact CoolingTM mang lại sự thoải mái cho khách hàng.

Định nghĩa thành công: kết quả nghiên cứu cho thấy hiệu quả giảm lên đến 24% mô mỡ.

 • Các nghiên cứu lâm sàng thử nghiệm cho hơn 100 khách hàng
 • Tỷ lệ hài lòng của khách hàng lên đến 90%
 • Tiến trình điều trị được bệnh nhân dung nạp rất tốt và rất thoải mái.
 • Có thể được điểu trị trên tất cả các loại da

Thông số kỹ thuật

sculpsure_specs-jpg

Hình ảnh Trước và Sau

 • Before-Image set 1
  After-Image set 1
  BeforeImage set 1After
 • Before-Image set 2
  After-Image set 2
  BeforeImage set 2After
 • Before-Image set 3
  After-Image set 3
  BeforeImage set 3After
 • Before-Image set 4
  After-Image set 4
  BeforeImage set 4After

Nghiên cứu lâm sàn

Decorato JW, Sierra R, Chen, B. Clinical and Histological Evaluations of a 1060nm Laser Device for Non-Invasive Fat Reduction. Paper presented at: 2014 Annual American Society for Laser Medicine and Surgery Conference; April 2-6; Phoenix, AZ.

Katz B, Doherty S. A multicenter study of the safety and efficacy of a non-invasive 1060 nm diode laser for fat reduction of the flanks. Paper presented at: 2015 Annual American Society for Laser Medicine and Surgery Conference; April 22-26; Kissimmee, FL.

Bass L, Doherty S. Non-Invasive Fat Reduction Of The Abdomen With A 1060nm Diode Laser. Paper presented at: 2015 Annual American Society for Laser Medicine and Surgery Conference; April 22-26; Kissimmee, FL.

Vui lòng để lại thông tin theo form bên dưới, để chúng tôi có thể hỗ trợ bạn một cách tốt nhất.

PrecisionTx

Hệ thống laser tái tạo đườgn nét thon gọn ở những vùng có diện tích nhỏ

Hệ thống laser PrecisionTx cho phép điều trị xâm lấn tối thiểu ở những vùng nhỏ trên cơ thể  như vùng cổ, đường viền hàm cũng như điềut rị tăng tiết mồ hôi Hyperhidrosis.

Tổng quan

Công nghệ chính xác cho kết quả tối ưu

Hệ thống PrecisionTx sử dụng bước sóng Nd:yag 1440 là  được hấp thụ bởi nước và tạo ra hiệu ứng quang cơ , hình thành các bong bóng nước nhỏ ở đầu quang sợi (hiệu ứng tạo bọt). Điều này dẫn đến góp phần tạo năng lượng hai chiều và nhắm mục tiêu tập trung hơn của mô.

Tiến trình điều trị PrecisionTx là tiến trình xâm lấn tối thiểu có thể thực hiện ở các phòng khám thẩm mỹ . Chỉ cần 1 lần điều trị duy nhất trong 1 giờ, khách hàng có thể được kết quả điều trị tối ưu mà không cần phải nghỉ dưỡng nhiều.

Tái tạo đường viền hàm dưới và cổ mà không cần phải thực hiện phẫu thuật căng da mặt.

cyn_prectx_grphic_definedlook

Kết quả điều trị của tiến trình PrecisionTx ở vùng mặt dưới và cổ tiếp tục cải thiện theo thời gian:

 • Nhiệt nóng kích thích tăng sinh collagen dẫn đến làm dày bề mặt da và co rút mô.
 • Một nghiên cứu gần đây cho thấy 29% độ dày da tăng lên sau 3 tháng điều trị
 • thời gian nghỉ dưỡng tối thiểu.

Điều trị tăng tiết mồ hôi – tiến trình điều trị triệt để tuyến mồ hôi.

cyn_prectx_grphic_swtgland

Hệ thống laser PrecisionTx quang đông và tác động đến các mô mêm ở vùng nách để điều trị tăng tiết mồ hôi , được biết như là đổ mồ hôi quá nhiều

Một nghiên cứu gần đây về PrecisionTx dã cho thấy :

• Tỷ lệ hài lòng của bệnh nhân cao

Thông số kỹ thuật

precisiontx

Hình ảnh Trước và Sau

 • Before-Image set 1
  After-Image set 1
  BeforeImage set 1After
 • Before-Image set 2
  After-Image set 2
  BeforeImage set 2After
 • Before-Image set 3
  After-Image set 3
  BeforeImage set 3After
 • Before-Image set 4
  After-Image set 4
  BeforeImage set 4After

Nghiên cứu lâm sàn

PrecisionTx and the 1440 nm wavelength are supported by extensive clinical data, ranging from white papers to clinical studies published in respected journals. The list below is just a sample of some of the leading published studies on PrecisionTx and the effects of the 1440 nm wavelength.

 1. Sasaki G, MD,  Tevez, MD, Ha, MD, et al. Clinical Experience using the 1440nm Wavelength with SideLaze800™ Delivery System for Facial Contouring. Data on file.
 2. Goldman, MD, Wollina, MD. Subdermal Nd:YAG Laser for Axillary Hyperhidrosis. Dermatol Surg. 2008.
 3. DiBernardo, BE, MD. The aging neck: A diagnostic approach to surgical and nonsurgical options. Journal of Cosmetic and Laser Therapy, 2013; 15: 56–64.
 4. Caplin, D, MD. Treatment of sweat glands associated with excessive sweating with unique targeted laser energy through SideLaze800 delivery system. Data on file.
 5. DiBernardo, BE, MD. Treatment of Cellulite with One Year follow-up using a 1440nm pulse laser.  Aesthetic Surgery Journal. 2011.

White Papers

 1. Clinical Experience using the1440nm Wavelength with SideLaze800™ Delivery System for Facial Contouring, Gordon H. Sasaki, MD, FACS.

Vui lòng để lại thông tin theo form bên dưới, để chúng tôi có thể hỗ trợ bạn một cách tốt nhất.

Accessories (1)

ThermaGuide

Được thiết kế để sử dụng với các hê thống laser SmartLipo , Cannulla cảm biến nhiệt ThermaGuide thể hiện nhiệt độ dưới da trong suốt quá trình phân giải mỡ bằng laser, tái tạo đường nét cơ thể và điều trị những vùng nhỏ… Xem thêm

Cellulaze

Hệ thống laser thẩm mỹ điều trị Cellulite

Bước đột phá mới trong thẩm mỹ nội khoa về điều trị da sẩn vỏ cam, Cellulaze tác động một cách chính xác đến các thương tổn da sần vỏ cam, phía dưới các cấu trúc mô bị thương tổn. Các phương pháp điều trị bằng kem thoa ngoài da và điều trị không xâm lấn không thể so sánh với phương pháp laser Celluaze về độ chính xác và hiệu quả điều trị kéo dài

Tổng quan

Không giống bất kỳ tiến trình điều trị Cellulite nào trên thị trường

Hệ thống laser Cellulaze không giống bất kỳ tiến trình điều trị thẩm mỹ nào trên thị trường. Từ việc ứng dụng công nghệ quang sợi bắn ra năng lượng dọc theo chiều dài SideLaze3D ™ độc đáo đến việc sử dụng cannula điều trị có cảm biến nhiệt ThermaGuide ™ , Hệ thống Cellulaze đưa năng lượng laser đến mô đích cần phá huỷ một cách chính xác nhất  theo cơ chế an toàn vượt trội.

Tiến trình điều trị Cellulaze chỉ cần 1 lần điều trị duy nhất với mức xâm lấn tối thiểu sẽ mang lại kết quả kéo dài lên đến 3 năm 1.

Anti-Cellulite_how-it-works

Mô đích Chất béo: Các tia dẫn nhằm quay xuống dưới để đông các mô mỡ.

Nhiệt Subcises xơ Septae: Chùm nhằm đối mặt với một bên để subcise các septae xơ.

Năng lượng nhiệt Giao cho lớp hạ bì: Các tia nhằm phải đối mặt với nhiệt kích thích sản xuất collagen dày lên da và cải thiện độ đàn hồi.

1DiBernardo, Barry E., MD. Cellulite Treatment Using the ND:YAG 1440-nm Wavelength Laser With Side-Firing Fiber: Three-Year Follow-Up. Plastic Surgery Pulse News. 2013; vol 5;1.

Thôn số kỹ thuật

Cellulaze

elitempx_warning

Triangle_warning_label

Hình ảnh trước và sau

 • Before-Cellulaze 01
  After-Cellulaze 01
  BeforeCellulaze 01After
 • Before-Cellulaze 02
  After-Cellulaze 02
  BeforeCellulaze 02After
 • Before-Cellulaze 03
  After-Cellulaze 03
  BeforeCellulaze 03After
 • Before-Cellulaze 04
  After-Cellulaze 04
  BeforeCellulaze 04After

Nghiên cứu lâm sàn

Cellulaze is supported by extensive clinical data, ranging from white papers to three-year clinical studies published in respected journals. The appeal of Cellulaze is not simply the excellent clinical results, but also the numerous peer-reviewed papers and podium presentations on this innovative technology. The list below is just a glance at some of the leading published studies on Cellulaze and the effects of the 1440 nm wavelength.

 1. DiBernardo BE, MD. Cellulite Treatment using the Nd:YAG 1440 nm Wavelength Laser with side-firing fiber: 3-year follow-up. Plastic Surgery Pulse News. 2013
 2. DiBernardo BE, MD. Treatment of Cellulite Using a 1440-nm Pulsed Laser With One-Year Follow-Up. Aesthetic Surgery Journal. 2011.
 3. Burns, MD. Commentary on: Treatment of Cellulite Using a 1440-nm Pulsed Laser With One-Year Follow-Up: Preliminary Report. Aesthetic Surgery Journal. 2011.
 4. Sattler, MD. Cellulaze Affects Paradigm Shift in Cellulite Treatment. The European Aesthetic Guide. 2011
 5. Jesitus, MD. Cellulite Wars: New 1,440 nm laser battles back; one-year results encouraging. Cosmetic Surgery Times. 2011
 6. Sasaki, MD, Tevez, MD, Ha, MD, et al. Treatment of Grade II-III Cellulite using a Minimally Invasive 1440nm Pulsed Nd:YAG Laser with Eighteen-Month Follow Up. Multicenter Study. Data on File.
 7. Cellulaze™ Cellulite Workstation; Transforming the Way You Treat Cellulite. Data on file.
 8. Cynosure Introduces Cellulaze. Data on File
 9. Cellulaze™ Cellulite Laser Workstation; For the Treatment of Cellulite. Data on file.
 10. Cellulaze™ Cellulite Laser Workstation; For the Treatment of Cellulite. Data on file.

Vui lòng để lại thông tin theo form bên dưới, để chúng tôi có thể hỗ trợ bạn một cách tốt nhất.

Accessories (2)

Smartlipo và Cellulaze với công nghệ SmartSense

Hệ thống LaserBodySculptingtm SmartLipo mang lại kết quả điều trị chính xác hơn là nhờ vào công nghệ SmartSense – hệ thống tay cầm điều trị thông minh…

ThermaGuide

Được thiết kế để sử dụng với các hê thống laser SmartLipo , Cannulla cảm biến nhiệt ThermaGuide thể hiện nhiệt độ dưới da trong suốt quá trình phân giải mỡ bằng laser, tái tạo đường nét cơ thể và điều trị những vùng nhỏ…

WordPress Lightbox