Smartlipo Triplex

Hệ thống laser tái tạo đường nét cơ thể

Hệ thống laser thẩm mỹ SmartLipo Triplex là một hệ thống tái tạo đường nét cơ thể bằng laser xâm lấn tối thiểu với 3 bước song độc đáo

Tổng quan

Định nghĩa lại Laser phân giải mỡ

Smartlipo Triplex là hệ thống laser phân giải mỡ tiêu chuẩn cảu ngành thẩm mỹ cung cấp 3 bước sóng điển hình trong tiến trình phân giải mỡ : 1064nm, 1320 nm và 1440 nm Có bước sóng này có thể sử dụng riêng biệt hoặc kết hợp với nhau trong cùng môt 5tie61n trình điều trị nhờ vào công nghệ độc quyền SmartLipo’s MultiPlex  và các thiết bị độc đáo SmartSense – ThermaGuide – ThermaView  mang đến kết quả tối ưu cho khách hàng .

Bằng cách tùy biến các bước sóng tuỳ theo từng tiến trình điều trị và tuỳ theo từng khách hàng , hệ thống SmartLipo Triplex mang đến :

 • Sự co rút mô thông qua việc quang đông các mô mềm
 • Hệ thống phát năng lượng có kiểm soát và đáng tin cậy
 • Rút ngắn thời gian điều trị và nghỉ dưỡng so với hút mỡ truyền thống.
 • Ít chảy máu và bầm tím hơn so với hút mỡ truyền thống .
 • Định hình lại đường nét cơ thể tốt hơn

1064 nm, 1320 nm và 1440 nm

smartlipo-triplex-wavelength

SmartLipo Triplex – Mang lại hiệu quả tối ưu

Việc bổ sung các bước sóng 1440 nm là một sự tiến hóa trong công nghệ Smartlipo, mang đến sự hấp thu hơn 40lần trong mô mỡ Bước sóng 1440nm mang lại hiệu quả vượt trội hơn so với cácl bước sóng diode laser khác cho phép điều trị nhiều dạng khách hàng hơn và điều trị nhiều vùng hơn. Smartlipo Triplex đáp ứng nhu cầu thị trường đối với tiến trình điều trị xâm lấn tối thiểu với hệ thống thẩm mỹ duy nhất.

Công nghệ SmartLipo Triplex và MPX có những bước sóng độc đáo để mang lại kết quả có thể biết trước được cho các khách hàng, để cung cấp kết quả bệnh nhân có thể dự đoán và tái sản xuất:

 • Bước sóng 1064 nm và 1440 nm để dễ dàng phá vỡ các mô mỡ với7 thời gian nghỉ dưỡng ít nhất
 • Bước sóng 1064 nm và 1320 nm làm quang đông với các lớp dưới da.

smartlipo-triplex-clinicaloutcomes

Ứng dụng điều trị của SmartLipo Triplex

Smartlipo Triplex cung cấp kết quả điều trị chính xác và linh hoạt với các bước sóng lý tưởng đối với các mô mỡ , co rút mô, các vùng mô sợi và những trường hợp hút mỡ lần thứ hai. Công nghệ độc quyền cảu SmartLipo mang đến một tiến trình hút mỡ mới cho phòng khám của Bạn

Năng lượng được phôi phối an toàn

Hệ thống phát năng lượng thông qua công nghệ SmartSense ™ -ThermaGuide ™ -ThermaView ™  giúp bạn có dể dàng điều trị các điểm lâm sàng, theo dõi những phản ứng của mô ngay tức thì giúp giảm thiểu tác dụng phụ vớicảm biến  nhiệt độ và chuyển động được tích hợp .

1,2 Sử dụng cho các vết rạch phẫu thuật, cắt bỏ, sự bay hơi, cắt bỏ, và đông máu của mô mềm.

Thông số kỹ thuật

smartlipotriplex

smartlipotpx_warninglabel cynergy-mpx-1

Hình ảnh Trước và Sau

 • Before-Image set 1
  After-Image set 1
  BeforeImage set 1After
 • Before-Image set 2
  After-Image set 2
  BeforeImage set 2After
 • Before-Image set 3
  After-Image set 3
  BeforeImage set 3After
 • Before-Image set 4
  After-Image set 4
  BeforeImage set 4After
 • Before-Image set 5
  After-Image set 5
  BeforeImage set 5After
 • Before-Image set 6
  After-Image set 6
  BeforeImage set 6After
 • Before-Image set 7
  After-Image set 7
  BeforeImage set 7After

Nghiên cứu lâm sàn

The performance of the Smartlipo product portfolio is driven by more than nine years of clinical study and evidence-based scientific data.

 1. Anderson RR et al. “Selective Photothermolysis of Lipid Rich Tissues: A Free Electron Laser Study.” Laser in Surgery and Medicine. 38:913–919 (2006).
 2. pfelberg DB et al. “Progress Report on Multicenter Study of Laser Assisted Liposuction.” Aesth Plast Surg. 18:259–264, 1994.
 3. Badin AZED, Gondek LBE, Garcia MJ, do Valle LC, Flizikowski FBZ, de Noronha L. “Analysis of laser lipolysis effects on human tissue samples obtained from liposuction.” Aesth Plast Surg. 2005;29:281–286.
 4. Badin AZED, Morales LM, Gondek L, Chiaratti MG, Canta L. “Laser Lipolysis: Flaccidity Under Control.” Aesth Plast Surg. 2002; 26:335–339.
 5. Caplin DA, Perlyn, CA. “Rejuvenation of the Aging Neck: Current Principles,Techniques, and Newer Modifications.” Facial Plast Surg Clin N Am 17 (2009) 589–601.
 6. Collawn SS “Skin Tightening with Fractional Lasers, Radiofrequency and Smartlipo.” Annals of Plastic Surgery. Volume 64 Number 5 May 2010.
 7. DiBernardo BE, Reyes J, Chen B. “Evaluation of tissue thermal effects from 1064/1320nm laser assisted lipolysis and its clinical implications.” Journal of Cosmetic and Laser Therapy. 2009; 11:62–69
 8. DiBernardo BE, Reyes J. ”Evaluation of Skin Tightening After Laser Assisted Liposuction.” Aesthetic Surgery Journal. October 2009; 29:5: 400–407.
 9. Goldman A. “Submental Nd:YAG laser-assisted liposuction.” Laser Surg Med. 2006;38:181-184.
 10. Goldman A, Gotkin RH, Sarnoff DS, Prati C, Rossato F. “Cellulite: A New Treatment Approach Combining Subdermal Nd:YAG Laser Lipolysis and Autologus Fat Transplantation.” Aesthetic Surgery Journal. 2008 Vol.28 Number 6: 656–662.
 11. Goldman A, Gotkin RH, “Laser-Assisted Liposuction.” Clinical Plastic Surgery. 36(2009) 241–253.
 12. Goldman A, Schavelzon DE, Blugerman GS. Laserlipolysis: liposuction using Nd-YAG laser. Rev Soc Cir Plást. Jan/abr 2002;17(1):17–26.
 13. Goldman A, Wollina U. Subdermal Nd-YAG laser for axillary hyperhidrosis. Dermatol Surg. 2008;34:1–7.
 14. Goldman A, Wollina U “Lipoma treatment with Subdermal Nd:YAG laser treatment.” International Journal of Dermatology. 2009: 48, 1228–1232.
 15. Ichikawa K, Miyasaka M, Tanaka R, Tanino R, Mizukami K, Wakaki M. Histologic evaluation of the pulsed Nd:YAG laser for laser lypolysis. Laser Surg Med. 2005;36:43-46.
 16. Ichikawa K, Tanino R, Wakaki M. Histologic and photonic evaluation of a pulsed Nd:YAG laser for ablation of subcutaneous adipose tissue. Tokai J Exp Clin Med. 2006;31(4):136–140.
 17. Katz B, McBean J. The new laser liposuction for men. Dermatol Ther. 2007;20:448–451.
 18. Katz B, McBean J. “Laser-assisted lipolysis: A report on complications.” Journal of Cosmetic and Laser Therapy. 2008;10:231–233.
 19. Katz B, McBean J. “A pilot study of the efficacy of a 1064nm and 1320nm sequentially firing Nd:YAG Laser Device for Lipolysis and skin tightening.” Lasers in Surgery and Medicine. 41:779–784 December 2009.
 20. Khoury JG, Saluja R, Keel D, Detwiler S, Goldman MP. Histologic evaluation of interstitial lipolysis comparing a 1064, 1320 and 2100 nm laser in an ex vivo model. Laser Surg Med. 2008;40:402–406.
 21. Kim KH, Geronemus RG. Laser lipolysis using a novel 1,064 nm Nd:YAG laser. American Society for Dermatologic Surgery, Inc. Blackwell Publishing, 2006.
 22. Leibaschoff G et al. “A double-blind, prospective, clinical, surgical, histopathological and ultrasound study comparing the effectiveness and safety of liposuction performed using laser lipolysis (Smartlipo) and Internal Ultrasound (Vaser) method, and assessing the evolution in patients.”
 23. Mordon S, Eymard-Maurin AF, Wassmer B, Ringot J. Histologic evaluation of laser lipolysis: pulsed 1064-nm Nd:YAG laser versus CW 980-nm diode laser. Aesth Surg J. May/June 2007;27(3):263–268.
 24. Prado A, Andrades P, Danilla S, Leniz P, Castillo P, Gaete F. A prospective, randomized, doubleblind, controlled clinical trial comparing laser-assisted lipoplasty with suction-assisted lipoplasty. Plast Reconstr Surg. Sep 15 2006;118(4):1032–1045.
 25. Resko AE, Magro CM, Diktaban T, Sadick NS “Histological Comparison of 1064nm Nd:YAG and 1320nm Nd:YAG Laser Lipolysis Using an ex vivo Model.” Journal of Drugs and Dermatology. Vol.8 Issue 4, April 2009.
 26. Saluja R. “Dual Wavelength Laser lipolysis treatment of Lipomas: A Case Report.” Journal of Drugs in Dermatology. April 2010 Volume 9 Issue 4 pg.387.
 27. Woodhall KE, Saluja R, Khoury J, Goldman M. “A comparison of three separate clinical studies evaluating the safety and efficacy of laser assisted lipolysis using 1064nm, 1320nm and a combined 1064/1320nm multiplex device.” Lasers in Surgery and Medicine. 41:774–778. December 2009.

Vui lòng để lại thông tin theo form bên dưới, để chúng tôi có thể hỗ trợ bạn một cách tốt nhất.

Accessories (3)

Smartlipo và Cellulaze với công nghệ SmartSense

Hệ thống LaserBodySculptingtm SmartLipo mang lại kết quả điều trị chính xác hơn là nhờ vào công nghệ SmartSense – hệ thống tay cầm điều trị thông minh… Xem thêm

ThermaGuide

Được thiết kế để sử dụng với các hê thống laser SmartLipo , Cannulla cảm biến nhiệt ThermaGuide thể hiện nhiệt độ dưới da trong suốt quá trình phân giải mỡ bằng laser, tái tạo đường nét cơ thể và điều trị những vùng nhỏ. Xem thêm

ThermaView

ThermaView của Cynosure cung cấp một bản đồ nhiệt của khu vực điều trị , chia sẻ thông tin thời gian thực về nhiệt độ da và loại bỏ sự cần thiết cho máy ảnh nhiệt cầm tay.… Xem thêm

WordPress Lightbox