ThermaGuide

Được thiết kế để sử dụng với các hê thống laser SmartLipo , Cannulla cảm biến nhiệt ThermaGuide thể hiện nhiệt độ dưới da trong suốt quá trình phân giải mỡ bằng laser, tái tạo đường nét cơ thể và điều trị những vùng nhỏ. Hệ thống SmartSense với ThermaGuide là thiết bị duy nhất trên thị trường có những cảm biến thông minh được gắn gần với đầu điều trị.

Tổng quan

Sự định hình nhiệt độ đồng nhất

Thermaguide cung cấp thông tin phản hồi nhiệt để truyền tải mức độ năng lượng laser thích hợp.

ThermaGuide cho phép đạt được:

  • Giám sát nhiệt độ tại vùng điều trị đồng nhất với nhiều độ phản hồi.
  • Tái tạo đường nét cơ thể một cách chính xác và có kiểm soát.
  • Các hiệu ứng phản ứng ngược những mô có lợi thông quang đông những mô mềm.
  • Kết quả lâm sàng an toàn hơn với hiệu quả cao hơn.

thermaguide_smartsense_chart1

Dưới đây là cách cảm biến nhiệt độ ThermaGuide của hoạt động:

  • Các cannlula ThermaGuide có chứa cảm biếtn đo nhiệt độ mô.
  • Các hệ thống Smartlipo MPX, SmartLipo Triplex, Cellulaze, và PrecisionTx tính toán nhiệt độ trung bình và hiển thị nó trên màn hình của máy.
  • Năng lượng Laser được phân phối cho đến khi đạt tới nhiệt độ mong muốn, mang lại kết quả an toàn và đồng.
  • Phần mềm trực quan cho phép bạn lựa chọn cài đặt nhiệt độ để cảnh báo bạn để giảm năng lượng tia laser khi nhiệt độ dưới da vượt quá nhiệt độ mong muốn.

Hình ảnh trước và sau

“ThermaGuide provides the practitioner the ability to accurately target specific tissue temperatures.”

Vui lòng để lại thông tin theo form bên dưới, để chúng tôi có thể hỗ trợ bạn một cách tốt nhất.

Accessories (2)

Smartlipo và Cellulaze với công nghệ SmartSense

Hệ thống LaserBodySculptingtm SmartLipo mang lại kết quả điều trị chính xác hơn là nhờ vào công nghệ SmartSense… Xem thêm

ThermaView

ThermaView của Cynosure cung cấp một bản đồ nhiệt của khu vực điều trị , chia sẻ thông tin thời gian thực về nhiệt độ da và loại bỏ sự cần thiết cho máy ảnh nhiệt cầm tay… Xem thêm

WordPress Lightbox