Tattoo Removal

Tất cả chúng at đều có những thử nghiệm ở quá khư và chúng ta muốn xóa chúng đi, và áp dụng cho hàng triệu người Mỹ, trong đó bao gồm cả mực xăm trên cơ thế. Nghiên cứu chỉ ra rằng số lượng người lớn có hình xăm thì tăng đến 45 triệu người, hoặc với tỷ lệ 1 trong 5 (21%). Trong đó hơn 60% là phụ nữ trên 18 tuổi.

Với sự gia tăng của xăm thì xóa xăm cũng theo đó được thịnh hành. Thực tế, nghiên cứu chỉ ra rằng  có 20% cá nhân muốn xóa bỏ các hình xăm trên cơ thể. Số lượng các xu hướng sử dụng các hình thức điều trị xóa xăm chứng tỏ sự giá tăng trong năm 2011 là 32%, và thậm chị tỷ lệ phần trăm còn cao hơn, 43% trong năm 2015.  Rõ ràng từ những thống kê này, and sự gia tăng số lượng của hình xăm, thì thị trường xía xăm đang phát triển với tốc độ đáng kể.

PicoSure®

PicoSure là hệ thống laser thẩm mỹ xung pi cô giây đầu tiên trên thế giới, được công nhận trên…Xem thêm

MedLite C6

Công nghệ laser Medlite nổi tiếng trên thế giới và được biết đến như là tiêu chuẩn vàng trong điều…Xem thêm

Accolade

Hệ thống laser Accolade là lý tưởng cho việc điều trị tất cả các tổn thương sắc tố lành tính,… Xem thêm

RevLite SI

Được thiết kế dựa trên nền tảng công nghệ Q-Switched nổi tiếng của hãng Conbio, công nghệ Revlite SI là…Xem thêm

Trước và Sau

  • Before-Image set 1
    After-Image set 1
    BeforeImage set 1After
  • Before-Image set 2
    After-Image set 2
    BeforeImage set 2After

Vui lòng để lại thông tin theo form bên dưới, để chúng tôi có thể hỗ trợ bạn một cách tốt nhất.